Промоција Зборника радова научног скупа Смедеревски крај 1918-1941

Свесни чињенице да су завичајна историја и културно наслеђе недовољно истражени, а увидевши и очиту експанзију публицистичког и ненаучног приступа у њиховом проучавању, Историјски архив у Смедереву је одлучио да дā свој допринос употпуњавању знања о историји смедеревског краја и да и на тај начин промовише високе стандарде у научно-истраживачком раду у области друштвено-хуманистичких наука. Вођени том идејом пре нешто више од годину дана, 6. и 7. октобра 2016. године, организовали смо научни скуп са темом „Смедеревски крај 1918-1941“.
 
Наша идеја је била да ангажовањем истраживача из различитих научних области расветлимо, протумачимо и широј јавности представимо недовољно истражен период локалне међуратне историје, као време полетног опоравка економије, пораста индустријских капацитета, градитељске активности, политичке ангажованости грађанства и значајног напретка на пољу културних и просветних делатности. Иако је првобитна замисао била окупљање младих колега истраживача са територије Смедерева и околине чије је поље истраживања везано за завичајно наслеђе, наш архив је наишао на одзив еминентних стручњака са Филозофског факултета у Београду, Филозофског факултета у Новом Саду и Института за новију историју Србије, као и самосталних истраживача што је допринело да овај научни скуп поприми значајније размере од првобитно замишљених.
Током два дана а у оквиру три сесије, научници и истраживачи из Београда, Новог Сада, Смедерева, Смедеревске Паланке и других градова, представили су у форми научних радова своја најновија сазнања на тему Смедерева и смедеревског краја између два светска рата. Резултат изложених радова је пред нама у штампаном издању, у виду Зборника радова који је 30. новембра представљен у Регионалном центру Смедерево.
На представљању Зборника су говорили проф. др Александар Кадијевић, редовни професор Филозофског факултета у Београду и један од уредника Зборника, др Ана Костић Ђекић, асистент на Филозофском факултету у Београду, мастер историчар Немања Девић и Данијела Милошевић, директор Историјског архива у Смедереву.