Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
smederevskiarhiv@gmail.com

Зборник радова „Смедеревски крај и Подунавље кроз историју“

06/04/2020

Поштоване колеге, сарадници, драги пријатељи,

Са великим задовољством вас обавештавамо да је из штампе изашао нови Зборник радова Историјског архива у Смедереву Смедеревски крај и Подунавље кроз историју. Овај зборник радова обухвата радове еминентних истраживача из различитих научних области и у себи сажима низ значајних прилога из историје, историје уметности, археологије и архитектуре овог краја од античког до савременог доба. Oбјављивање Зборника радова са научног скупа: Смедеревски крај и Подунавље кроз историју, представља трајно сведочанство о истраживању историје смедеревског краја и новим сазнањима која су та истраживања произвела.

Званично представљање Зборника биће организовано чим услови у земљи то буду дозволили. Наша установа ће вас благовремено обавестити о датуму. У међувремену, док публици званично не буде представљен нови зборник Смедеревски крај и Подунавље кроз историју, са сајта Историјског архива у Смедереву www.arhiv.org.rs  може се преузети, у електронском облику, претходни Зборник радова Смедеревски крај 1918-1941.