Научни скуп Смедеревски крај и Подунавље кроз историју

 

 

Суочавајући се са чињеницом да су завичајна историја и културно наслеђе недовољно истражени, као и са потребом промовисања високих стандарда у научно-истраживачком раду, Историјски архив у Смедереву је 2016. године организовао научни скуп Смедеревски крај 19181941, чији је крајњи резултат било штампано издање Зборника радова 2017. године. Шеснаест стручних чланака, како младих аутора, тако и еминентних истраживача, на тај начин је постало доступно научној и широј јавности и употпунило је знање о историји и историји уметности смедеревског краја недовољно истраженог Међуратног периода.

Следећи раније постављен циљ да се окупљања стручњака која у центар проучавања стављају смедеревски крај одржавају бијенално, Историјски архив у Смедереву и Центар за историјска истраживања Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду ове године организују научни скуп под називом Смедеревски крај и Подунавље кроз историју. Тежећи проширењу области проучавања и постављању овог дешавања у сам врх конференција на републичком нивоу, овогодишња тема као фокус научних истраживања подразумева територију града Смедерева са околином, док Подунавље представља ширу одредницу у поредбеном контексту и упућује на мултидисциплинарност и проширење оквира у временском и територијалном смислу у односу на претходни научни скуп. Своја истраживања, која ћемо у целости објавити у Зборнику радова 2019. године, аутори су усмерили ка областима друштвено-хуманистичких наука, и то према: историји, историји уметности, археологији, етнологији и српском језику и књижевности.