Научни скуп “Смедеревски крај 1918-1941”

    Историјски архив у Смедереву је, свестан да су завичајна историја и културно наслеђе недовољно истражени, а увидевши и очиту експанзију публицистичког и ненаучног приступа у њиховом проучавању, одлучио да дā свој допринос употпуњавању знања о историји смедеревског краја и да и на тај начин промовише високе стандарде у научно-истраживачком раду у области друштвено-хуманистичких наука. Стога смо се прихватили амбициозног задатка да, у сарадњи са Институтом за савремену историју, организујемо научни скуп „Смедеревски крај 1918–1941“. Наша идеја је да ангажовањем еминентних истраживача из различитих научних области расветлимо, протумачимо и представимо широј јавности недовољно истражен период локалне историје између 1918. и 1941. године. Будући да је ово раздобље у смедеревском крају време полетног опоравка економије, пораста индустријских капацитета, градитељске активности, политичке ангажованости грађанства, значајног напретка на пољу културних и просветних делатности, научни одбор је сматрао да се овом периоду мора посветити већа научна пажња и да је истраживање међуратних година од изузетног значаја.

 

    Иако је првобитна замисао била окупљање младих колега истраживача са територије Смедерева и околине чије је поље истраживања везано за завичајно наслеђе, наш архив је наишао на подршку угледних институција, првенствено Института за савремену историју, али и на одзив еминентних стручњака са Филозофског факултета у Београду, Филозофског факултета у Новом Саду и Института за новију историју Србије, што је допринело да овај научни скуп поприми значајније размере од првобитно замишљених.


 Историјски архив у Смедереву, као организатор, има за циљ да скуп прерасте у традиционалну научно-истраживачку манифестацију која би се одржавала сваке друге године и била пропраћена штампањем Зборника радова.