Градско поглаварство

Назив фонда: Градско поглаварство, Смедерево

Граничне године фонда: 1922-1944

Количина грађе (у метрима): 1.35м

Степен сређености: сређено

Опис фонда – Архива Градског поглаварства садржи 6 књига и 9 кутија списа. Садржај грађе: општа архива, пројектна, финансијска и техничка
документација.