Матичне књиге Враново


Назив фонда: Матичне књиге рођених, венчаних и умрлих Враново

Граничне године фонда: 1857-1910

Количина грађе (у метрима): 0.35м

Опис фонда – Доступни су подаци о рођенима у периоду 1857-1910, о венчанима 1881-1906, и о умрлима 1857-1874, 1881-1906. 

*Напомена: Не постоје подаци за умрле
1874-1881, који су бесповратно уништени током Другог светског рата.