Матичне књиге Друговац

Назив фонда: Матичне књиге рођених, венчаних и умрлих Друговац

Граничне године фонда: 1872-1921

Количина грађе (у метрима): 0.19м

Опис фонда – Доступни су подаци о рођенима у периоду 1872-1903, о венчанима 1881-1921, и о умрлима 1881-1920.