Матичне књиге Колари


Назив фонда: Матичне књиге рођених, венчаних и умрлих Колари

Граничне године фонда: 1834-1928

Количина грађе (у метрима): 1.55м

Опис фонда: Доступни су подаци о рођенима у периоду 1836-1912, о венчанима 1837-1928, и о умрлима 1834-1912.