Матичне књиге Липе


Назив фонда: Матичне књиге рођених, венчаних и умрлих Липе

Граничне године фонда: 1845-1919

Количина грађе (у метрима): 0.4м

Опис фонда – Доступни су подаци о рођенима у периоду 1845-1915, о венчанима 1845-1919, и о умрлима 1845-1868

*Напомена: Не постоје подаци за венчане
1914/1915-1918, који су бесповратно уништени током Другог светског рата.