Матичне књиге Сараорци

Назив фонда: Матичне књиге рођених Сараорци

Граничне године фонда: 1900-1912

Количина грађе (у метрима): 0.05м