Матичне књиге Скобаљ 


Назив фонда: Матичне књиге рођених, венчаних и умрлих Скобаљ

Граничне године фонда: 1883-1925

Количина грађе (у метрима): 0.2м

Опис фонда: Доступни су подаци о рођенима у периоду 1883-1914, о венчанима 1854-1925, и о умрлима 1883-1922.