Матичне књиге Смедерево


Назив фонда: Матичне књиге рођених, венчаних и умрлих Смедерево

Граничне године фонда: 1837-1915

Количина грађе (у метрима): 2.0м

Опис фонда – Доступни су подаци о рођенима у периоду 1841-1915, о венчанима 1837-1902, и о умрлима 1837-1914. 

*Напомена: Не постоје подаци за рођене
1872-1876, за венчане 1860-1879 и за умрле 1849-1852, који су бесповратно
уништени током Другог светског рата.