Начелство округа подунавског

Назив фонда: Начелство округа подунавског, Смедерево

Граничне године фонда1890-1900

Количина грађе (у метрима)0.6м

Степен сређености: сређено

Опис фонда – Фонд је фрагментарно сачуван, садржи једну кутију списа. Грађа садржи: извештаје о стању у резовима, жалбама грађана, прогањању  хајдучије, јатаковању, давању помоћи у храни лицима настрадалим у поплавама, пореским рачунима, кондуит листе писара Начелства, и друго.

Ово Начелство настало је на основу Закона о административној подели Краљевине Србије 15. марта 1890. године, када је дошло до спајања ранијих мањих округа. Новонастало Начелство округа подунавског, са седиштем у Смедереву, обухватало је срезове: врачарски, грочански, јасенички, колубарски, космајски, посавски, смедеревски. Законом од 17. фебруора 1896. придодат је и орешки срез. Законом од 24. јануара 1900. подунавски округ је укинут.