Начелство округа смедеревског


Назив фонда: Начелство округа смедеревског, Смедерево

Граничне године фонда: 1839-1922

Количина грађе (у метрима): 0.2м

Степен сређености: сређено 

Опис фондаФонд је фрагментарно сачуван, садржи једну кутију списа. Грађа садржи: решавање жалби грађана на среска и општинска решења (због имања, стоке, продаје меса и друго…), давање зајмова општинама пострадалим од поплава, прогањање хајдучије, исплата плата практикантима, наплата данка (митровског и бећарског пореза) броју пореских глава у срезовима, здравље људи и стоке, о полицијским званичницима и чиновницима (кондуит листе). У грађи
има рачуна, признаница и слично.

Ово Начелство настало је 12. јула 1839. године. Начелство округа смедеревског, са седиштем у Смедереву, обухватало је два среза: јасенички и подунавски, а од 1879. године припаја  се и орешки срез. На основу Закона од 15. марта 1890. године, спајањем округа смедеревског и округа београдског, округ смедеревски престаје са радом, ушавши у састав новооснованог округа подунавског. Када је Законом од 24. јануара 1900. године укинуто Начелство округа подунавског, Начелство округа смедеревског обновило је свој рад. У оквире његове надлежности спадали су срезови: јасенички, орешки и подунавски. Законом од 26. априла 1922. године Начелство округа смедеревског је укинуто, а његова територија је потпала под подунавску област.