Срески савез ЗЗ, Предузеће за ратарство и механизацију, погон ,,Задругар“

Назив фонда
Срески
савез ЗЗ, Предузеће за ратарство и механизацију, погон ,,Задругар“

Граничне године фонда: 1952-1961, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.9м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: решења о осивању, записници, радни односи, уговори, извештаји о пословању, грађевински предмети, завршни рачуни, платни спискови