Срески суд у Смедереву

Назив фонда: Срески суд у Смедереву, Смедерево.

Граничне године фонда: 1936-1952.

Количина грађе (у метрима): 0.6м

Степен сређености: сређено

Опис фонда – Грађа садржи: разне записнике, извештаје, правилнике, пријаве за примање породичног додатка, платне спискове, премештаје службеника у друге судове, стручне испите, преписке, изводе, судске пресуде, жалбе на пресуде.