Суд округа смедеревског

Назив фонда: Суд округа смедеревског, Смедерево

Граничне године фонда: 1838-1915

Количина грађе (у метрима): 0.15м

Степен сређености: несређено 

Опис фонда – Овај фонд садржи једну кутију списа, фрагментарно је сачуван. Грађа садржи: Тужбе, жалбе, пресуде и др.