Градски народни одбор

Назив фонда: Градски народни одбор   

Граничне године фонда: 1944-1955

Количина грађе у метрима: 19м

Степен сређености: несређено

У погледу судских функција, општине су стајале под надзоромокружних судова, а, у погледу осталих дужности, под надзором среских начелника. Општински суд, прва непосредна власт у општини, вршио је судску, управно-полицијску и самоуправну функцију. У периоду 1941-1944. године општинске управе постављају окупациске власти. Оне су радиле све до 1944. године када су замењене новим властима општинским, народноослободилачким одборима.

Градски народни одбор, који је издвојен из среза, као орга државне власти града, има надлежност месног и среског народног одбора. Градски народни одбор ће се старати за учвршћивање савеза радног народа села и града и за заштиту радног народа у граду од експлоатације за подизање комуналног газдинства и побољшање животних услова (нарочито радног народа) подизањем стамбених зграда, увођењем осветљења, гаса, уређењем градског саобраћаја, оснивањем хотела, мензи, ресторана, болница, дечијих домова и др.

Општине, као основне самоуправне јединице државне власти, уређее су у Србији на основу Турског устава из 1838. године. Законом о „устроенију обштина“ од 13.07.1839. године, на челу општине био је кмет, односно председник „Примелителног суда“.