Градско народно позориште

Назив фонда:  Градско народно позориште

Граничне године фонда: 1950-1956, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 1м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: гостовање по другим градовима, молбе за посао, програм позоришта, 
молбе за прелазак других глумаца, извештаји, распоред представа и програми, драме, 
захвалинице