Градско услужно предузеће „Звезда“

Назив фонда:  Градско услужно предузеће „Звезда“

Граничне године фонда: 1950-1951, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.1м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: пописи апотека Ђорђа Пантазијевића, ликвидација предузећа „Звезда“, разна потраживања, платни спискови