ДД „Симакс“ у стечају

Назив фонда: ДД „Симакс“ у стечају

Граничне године фонда: 1989-2004, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 26.6м

Степен сређености: несређено