Дом ученика у привреди

Назив фонда: Дом ученика у привреди

Граничне године фонда: 1946-1974, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.12м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: пријеми у дом ученика, објава о пријему ученика, списак ученика у дому, списак јеловника, месечни извештаји, расписи виших органа власти