ДОО „Велур“ у стечају

Назив фонда: ДОО „Велур“ у стечају

Граничне године фонда: 1976-2003, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 7.0м

Степен сређености: несређено

Садржај грађе: Синдикат ,,Велура“ у стечају, Друштвено политичка организација ,,Велур“