ДОО „Магнет комерц“ у стечају

Назив фонда:  ДОО „Магнет комерц“ у стечају

Граничне године фонда: 2002-2013, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 2.8м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: статут, уговори, завршни рачуни, регистрациона документација, изводи банака, рачуни, документација у вези дуговања, улазни рачуни