ДОО „Југово оператива“ у стечају

Назив фонда: ДОО „Југово оператива“ у стечају

Граничне године фонда: 2003-2007, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.4м

Степен сређености: несређено