ДП ПК „Годомин“ у стечају

Назив фонда: ДП ПК „Годомин“ у стечају

Граничне године фонда: 1968-2005, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 37.88м

Степен сређености: несређено

Садржај грађе: Основна организација синдиката ,,Годомин“, Основна организација СКС ПК ,,Годомин“