ДП фабрика грађевинских машина „Фаграм“ у стечају

Назив фонда: ДП фабрика грађевинских машина „Фаграм“ у стечају

Граничне године фонда: 1948-1995 Смедерево

Количина грађе (у метрима): 64.14м

Степен сређености: несређено

Садржај грађе: Фабрички синдикат ,,Фаграм“, Основна организација савеза комуниста ,,Фаграм“, Основна организација савеза омладине ,,Фаграм“, Добровољно ватрогасно друштво ,,Фаграм“, Шах клуб ,,Фаграм“