Државни завод социјалног осигурања Београд, експозитура Смедерево

Назив фонда:  Државни завод социјалног осигурања Београд,
експозитура Смедерево

Граничне године фонда: 1946-1950, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 8.6м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: картица осигураника