Жито-млинско предузеће „Напредак“ Велика Плана

Назив фонда:  

Граничне године фонда: 1959-1962, Велика Плана

Количина грађе (у метрима): 0.3м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: путни налози, боловања, завршни рачун, платни спискови за погоне млина („Победа“- Велика Плана, „Црвена Звезда“ – Смедерево ,“7. јули“-Крњево)