Завод за стамбену и комуналну изградњу Смедерево

Назив фонда:  Завод за стамбену и комуналну изградњу
Смедерево

Граничне године фонда: 1958-1963, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 2.0 м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: техничка документација, завршни рачуни