Здружено предузеће „Инос“ Београд експозитура Смедерево

Назив фонда:  Здружено предузеће „Инос“ Београд експозитура Смедерево

Граничне године фонда: 1976-1980

Количина грађе (у метрима): 1.7 м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: записници, деловодници, књига основних средстава