Земљорадничка задруга Добри До

Назив фонда:  Земљорадничка задруга Добри До

Граничне године фонда: 1972-1986, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 1.1м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: правилници, персонална документација, статути, платни спискови,      ликвидација,
записници