Земљорадничка задруга Друговац

Назив фонда: Земљорадничка задруга Друговацa

Граничне године фонда:2002-2008, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 3.5м

Степен сређености: несређено