Кожухарско прерађивачка задруга Умчари

Назив фонда:  Кожухарско прерађивачка задруга Умчари

Граничне године фонда: 1957-1960, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.1м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: спискови, потврде,платни листови, потврде о прекиду радног односа, налози за књижење