Културно просветна заједница

Назив фонда:  Културно
просветна заједница

Граничне године фонда: 1958-1975, Смедерево

Количина грађе (у метрима):0.3 м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: регистарција и правила, планови рада, правилници, записници са седница, општинска заједница културе, скупштина