Лимарско-занатско предузеће ,,Смедеревац“

Назив фонда: Лимарско – занатско предузеће „Смедеревац“

Граничне године фонда: 1953-1962, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.6 м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе:
техничка документација, инвестициони програм лимарске задруге,      инвестициони програм за изградњу нове
хале