Машинско сервисна радионица „Станимир Марковић“

Назив фонда:  Машинско сервисна радионица „Станимир Марковић“

Граничне године фонда: 1951-1970, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.6м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: регистрација предузећа.преглед систематизације радних места,општа архива, седнице управног одбора, седнице радничког савета, седнице синдиката, персонална документација, правилници, тарифни правилници, извештај за 1960, биланс за 1951, план пословања, платни спискови, решења о распоређивању, завршни рачуни