Месни  народни  одбор  Кулич

Назив фонда: Месни народни одбор Кулич 

Граничне године фонда: 1946-1949, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.3м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: расписи и упутства виших органа власти, додела помоћи у исхрани, разне евиденције, планови сетве, издавање разних уверења