Месни народни одбор

На основу Општег закона о народним одборима од 25. Маја 1946. године народноослободилачки одбори села и мањих градова добијају назив Месни народни одбори . Они су органи државних власти у односима локалног значаја. Месни народни одбор за свој рад одговоран је среском народном одбору. Име Месни народни одбори за локалне органе власти је у употреби све до 1952. године када је донет Општи закон о народним одборима по којем они добијају назив-народни одбори општина. Грађа месних народних одбора садржи податке: о задацима МНО; снабдевању становништва; откупу стоке, сена, сламе, воћа; подаци о сетви, жетви, вршидби; унапређење сточарства, воћарства, шумарства; сузбијање неписмености; здравствена заштита; наплата пореза; дописи виших органа власти и др.