Металска индустрија „Милан Благојевић 

Назив фондаМеталска индустрија „Милан Благојевић“

Граничне године фонда: 1961-1962, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.3м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: платни спискови