Металско предузеће „Мома Арделић“

Назив фонда: Металско предузеће „Мома Арделић“

Граничне године фонда: 1949-1964, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 1.6м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: одлука о оснивању предузећа, уговори, уговори са банком, припајање „Смедеревца“ „Моми Арделићу“, разни обрасци, завршни рачуни