Метларско корпарско предузеће „Меркур“

Назив фондаМетларско корпарско предузеће „Меркур“

Граничне године фонда: 1960-1964, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.3м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: финансијске картице, правилници, разни дописи, завршни рачуни, пописне листе, анализа пословања, књига радничког савета