Међуоптшинска конференција савеза социјалистичке омладине Подунавског региона

Назив фондаМеђуоптшинска конференција савеза
социјалистичке омладине Подунавског региона

Граничне године фонда: 1975-1976, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.5м

Степен сређености: несређено