Металуршки комбинат Смедерево

Назив фонда: Металуршки комбинат Смедерево

Граничне године фонда: 1949-1984

Количина грађе (у метрима):

Степен сређености: несређено

Садржај грађеМКС 1961-1965 Смедерево, 0.4м Општинска организација савеза синдиката МКС 1977-1984 Општинска организација савеза комуниста МКС 1949-1982 Смедерево Општинска организација савеза социјалистичке омладине МКС 1976-1984 Смедерево