Млинско предузеће „Црвена звезда“

Назив фондаМлинско предузеће „Црвена звезда“

Граничне године фонда: 1954-1958, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.3м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: оснивање предузећа, адаптација зидова млина, биланс, план прозиводње, ашколовање кадрова, извештаји, завршни рачуни, записници са седница управног одбора