Музеј у Смедереву

Назив фонда:  Музеј у Смедереву

Граничне године фонда: 1958-1968, Смедерево

Количина грађе (у метрима):0.6м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: рестаурација тврђаве, дневник са археолошких заштитних ископавања