Народни млин Осипаоница

Назив фонда:  Народни млин
Осипаоница

Граничне године фонда: 1945-1947, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.05м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: финансијска документација, рачуни, платни спискови