Народни одбор општине Биновац

Назив фонда: Народни одбор општине Биновац

Граничне године фонда: 1955, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.01м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: прописи и упутства виших органа власти, попис сточног фонда и њихова здравствена заштита