Народни одбор општине Водањ

Назив фонда: Народни одбор општине Водањ

Граничне године фонда: 1945-1953, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.02м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: прописи и упутства виших органа власти, записници, извештаји, планови откупа, попис сточног фонда и њихова здравствена заштита