Народни одбор општине Вучак

 

Назив фонда: Народни одбор општине Вучак

Граничне године фонда: 1946-1954

Количина грађе (у метрима): 1.6м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: прописи и упутства виших органа власти,  оснивање комуналне инспекције, записници, извештаји, планови откупа, спискови становника који су задужени за испоруку разних намирница, попис сточног фонда и њихова здравствена заштита